شنبه 18 خرداد 1387

در جواب شهرزاد جون که گفته بود چرا مسلمان نباشه؟

شهرزاد عزیز

 بسیاری از این مردم دین خود را همانطوری تحویل گرفته‌اند که پول رایج کشورشان را

چطور میتوان با یک گوسفند زندگی مشترک داشت؟

تنها چون مسلمان زاده است مسلمان میشود .

احتمالا اگر خمینی هم یهودی زاده بود به جای آیت الله العظمی خاخام بزرگ اورشلیم می‌شد.

یا اگر چهار قرن پیش به زور شمشیر یک قزلباش نبود الان همه ایران سنی بودند.

لعنت بر شستشوی مغزی، لعنت بر پول و شمشیر

پ ن: لطفا کسی کامنت نزاره که من تحقیق کردم و دین خودم رو انتخاب کردم که ...