X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 12 مرداد 1387

دروغ ها چه راحت باور می شوند.

پشت گوش ها چه راحت مخملی می شوند.

توهین ها چه راحت شنیده می شوند.

و چه راحت من دیگر من نیستم.