جمعه 4 مرداد 1387

۳.۲.۱....

دوست دارم‌ها شمردنی نیست.

پاک‌ترین دختر دنیا فعلا بزرگترین ریسک دنیاست.

این هم جمله‌ای استادانه از استاد مجتبی جون:

"سروش تو بزرگترین مشکلاتو آسون میگیری و از آسونترین چیزا به سختی میگذری!"