سه‌شنبه 22 مرداد 1387

چند تا جمله که تو این چند وقت اخیر شنیدم و تو ذهنم مونده+جوابایی که تو ذهنم دادم:

احسان(داداشمه): مفت مفت میخوری مفت مفت راه میری عین خیالت هم نیست.( آرزوی مرگتو دارم ای مهربان برادر)

مامان بزرگ: تو خجالت نمیکشی ... ( تو اگه لال بودی بهترین مامان بزرگ دنیا بودی)

یه بچه مثبت: آقا سروش شما خیلی بد صحبت می کنید.( بیا برو تو ....)

یه حسود:سروش تو هیچی غیر از ظاهر نداری.( آخی تو که ظاهر هم نداری)

هیرسا و فرزاد: سروش تو به چه حقی به خودت اجازه میدی درباره زندگی دیگران اظهار نظر کنی.( حال خانم والده چطوره؟)

...: ... .(...)