چهارشنبه 24 مهر 1387

دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد 

                                 چون بشد دلبر، با یار وفادار چه کرد! 

 

معشوقه قبلی و خیانتکارم به پاریس میرود، به درک.

حالم وخیم است، پنج کیلو لاغرتر شدم، به درک.  

این دفعه سیگار نمیکشم، سیگار می جوم، به درک.

فرزاد و ... از من خبری نمیگیرند، باز هم به درک.

دخترک لاغر دو بار به خاطرم خودکشی کرد، آن هم به درک. 

 

پ ن: دل آرامم بیست روز گذشت و ...