پنج‌شنبه 25 تیر 1388

همه چیز با ریا پیش نمیره.

 

ریا مخلوط رفتارهاییه که انسانیت آدم رو زیر سوال میبره که بزرگترین اونها دروغه.

 

شاید وجدانم به صدای زنگی که میخواد اونو از خواب بیدار کنه توجه نمیکنه و اونو در حالت snooz  میزاره! 

 

اما من هنوز امیدوارم، و میدونم اگه روزی امید نداشته باشم دیگه حاضر نیستم به خودم سختی بدم. 

 

پ.ن: رفتم سربازی. نیروی هوایی ارتش. خوبیش اینه که لباس کثیف سپاه و نیروی انتظامی رو نمی پوشم، تا رو زن و بچه مردم باتم بلند کنم. 

 

پ.ن: واسم دعا کن.