جمعه 10 خرداد 1387

من جرات نگریستن به آنچه بر سر خود آورده‌ام را ندارم

شاید درک کنی، شاید

با تو سخن میگویم، تو باید مرا باور کنی

من صداقت را تا سر حد بیهودگی لمس کردم

اما پژواک آینه همیشه قابل پیش بینی نیست

و یک جمله به این چرندیات پایان میدهد

"نیوتن به آلت تناسلی والده محترمش خندید اگر هر عمل را عکس‌العملیست."