پنج‌شنبه 6 تیر 1387

ما الان کنکور دادیم

فردا هم کنکور می‌دهیم

ما کلا در حال دادن هستیم.

راستی نوشت: یه ابلهی کنار ما نشسته بود تمام ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه رو میخندید.

راستی نوشت۲: یکی از بچه ها بعد از جلسه مفقودالاثر شد. از یابنده تقاضا میشود او را به صندوق پست بیاندازد.