شنبه 25 خرداد 1387

مثل هر روز از خونه فرار، آره فرار

فرار از غرغرهای مامان، فرار از قیافه ****‌ احسان ( داداشمه)

هنوز در خونه رو نبستم که چند تا سوال ذهنمو مشغول میکنه:

امروز این کره خاکی با تو مهربان خواهد بود؟

باید مثل کفتاری که به غذا خوردن شیر نگاه میکنه به مردم شاد نگاه کرد؟

شانس و فرصت دیدن کسانی رو که دوستشان داری خواهی یافت؟

می‌تونی به چشمای زیبای دخترک جنده جلوی پارک نگاه کنی؟

و باز به خودت بگی: ای کاش او اینگونه نبود.

قطار که هیچ، آیا میتونی با اراده‌ات مگسی رو از حرکت نگه داری؟

مگس هم هیچ، اصلا اختیار خودت رو داری؟

گرفتار غوغای درون، من هنوز گرفتار غوغای درونم هستم.