شنبه 14 اردیبهشت 1387

خب چند وقتیه که نمیدونم کی هستم.

یه لحظه ...  ببخشید رفتم یه لیوان آب بیارم این قرص های ضد عاشقی رو بخورم.

هه عاشقی.

بابا ما یه حرفی زدیم شما چرا باور کردید.

دو  سه ماهی بود که توهم زده بودم ولی الان وقتشه که تبدیل به یک مبارز انقلابی بشم

از فردا کت و شلوار می‌پوشیم.

از فردا به مشکلات اجتماعی خواهیم پرداخت.

از پاچه دختران این کشور تا به شاخص بورس گیر خواهیم داد.

 

از فردا نقش دیگری بازی خواهیم کرد.

فردا فیلم دیگریست...