سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1387

بنا به سوال یکی از دوستان سروش عاشق را به مباحثه میگذاریم.

سروش عاشق حیوانیست که زیستگاهش در جنگلهای انبوه اندونزی میباشد.

این جانور روی دو پا راه میرود و قابلیت استفاده از ابزار را در زندگی روزمره خود دارد

مثل خرس از سردی و زمستان فراریست به طوری که در زمستان به خواب طولانی میرود.

نکته جالب در مورد این موجود علاقه بسیار زیاد او به موسیقیست. ادعاهایی نیز دارد.

از خصوصیات رفتاری این حیوان میتوان تغییر ناپذیری او در رفتارهایش را نام برد.

اطلاعات بیشتر از این پدیده در دسترس نیست.