سه‌شنبه 20 فروردین 1387

سیاه همچون بک گراند وبلاگ **** من

سیاه همچون داستانهای ****‌ تو

سیاه همچون زیر پتوی ****‌ من

سیاه هچون افکار ****‌ تو

سیاه همچون شرت ورزشی پرسپولیس، عشق ****‌ من

سیاه همچون جوراب بد‌بوی ****‌ تو

سیاه مثل چشمان تو

.

.

.

سیاه مثل دل من