شنبه 10 فروردین 1387

زن عمو: تو باهوش ترین بچه فامیلی حتما امسال دانشگاه تهران.

دایی: سروش جان کاراتو جور کن بری سوئد میتونی هتلداری بخونی چون هم خوشتیپی هم خوش هیکل.

شوهر خاله: سروش جان بزن تو کار بساز بفروش که نون فقط تو این کاره.

اون یکی دایی: سروش جان این نوع لباس تورو بی هویت نشون میده.

بابابزرگ: با این مدل موی تو یک دختر به نوه هام اضافه شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در تمامی لحضات شنیدن این جور حرفها یه شعر از متالیکا به یادم میومد

Out of my own out to be free      One with my mind they just can't see

No need to hear thing that they say       life's for my own to live my own way